Cần Thuê Xe Chở Công Nhân Viên, Cho Thuê Xe Đưa Đón Công Nhân Nhân Viên, Học Sinh

Thuê xe đưa đón nhân viên & công nhân là một giải pháp luôn làm hài lòng các chủ doanh nghiệp, tập đoàn công ty. Bởi nó mang đến nhiều giá trị tinh thần, mang đậm tính nhân văn, khi nhân viên văn phòng cho đến công nhân được đãi ngộ chăm sóc tận tâm bởi những người lãnh đạo có tâm.

Đang xem: Cần thuê xe chở công nhân

*

Thanh Hùng một trong những dịch vụ cho thuê xe chuyên nghiệp.

Tham khảo bảng giá cho thuê xe đưa đón nhân viên tại TPHCM

Tham khảo thêm “bảng giá cho thuê xe theo tháng“

Giá thuê xe đưa đón nhân viên loại 4 chỗ ngồi

​Giá thuê xe 4 chỗ nhãn hiệu Mercedes C200Giá 26.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.600km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

*

Thuê xe 4 chỗ Mercedes C200 đưa đón nhân viênGiá thuê xe 4 chỗ nhãn hiệu Toyota AltisGiá 23.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.600km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.Giá thuê xe 4 chỗ nhãn hiệu Toyota ViosGiá 20.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.600km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

*

Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Vios 2020 đưa đón nhân viên​Giá thuê xe 4 chỗ thương hiệu Kia MorningGiá 18.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.800km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.​Giá thuê xe 4 chỗ thương hiệu Hyundai AvanteGiá 20.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.800km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

Giá thuê xe đưa đón nhân viên loại 7 chỗ ngồi

​Giá thuê xe 7 chỗ thương hiệu Toyota FortunerGiá 24.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.600km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

*

Giá thuê xe 7 chỗ thương hiệu Toyota InnovaGiá 23.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.600km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

*

Toyota Inova​Giá thuê xe 7 chỗ thương hiệu Ford EverestGiá 24.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.600km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

Giá thuê xe đưa đón nhân viên loại 16 chỗ

*

Cho thuê xe 16 chỗ đưa đón nhân viênGiá thuê xe 16 chỗ nhãn hiệu Ford TransitGiá 24.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.600km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

*

Thuê xe đưa đón nhân viên 16 chỗ Ford TransitGiá thuê xe 16 chỗ nhãn hiệu Huyndai SolatiGiá 28.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.600km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

*

Huyndai Solati mẫu xe 16 chỗGiá thuê xe Limousine nhãn hiệu Ford TransitGiá 27.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.800km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

*

Limousine rất thích hợp để chở nhân viên văn phòng.

Giá thuê xe đưa đón công nhân loại 29 chỗ

Giá thuê xe 29 chỗ thương hiệu Hyundai CountyGiá 26.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.600km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.Giá thuê xe 29 chỗ nhãn hiệu Isuzu SamcoGiá 29.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.800km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

*

Xe Samco 29 chỗ ngồi.Giá thuê xe 29 chỗ thương hiệu Thaco Town cao cấpGiá 30.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.600km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

*

Cho thuê xe đưa đón nhân viên 29 chỗ ngồi

Giá thuê xe đưa đón công nhân loại 45 chỗ

Giá thuê xe 45 chỗ thương hiệu Hyundai SpaceGiá 34.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.800km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.Giá thuê xe 45 chỗ thương hiệu Hyundai UniverseGiá 40.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.600km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

Xem thêm: 18 Cách Tăng Người Follow HiệU Quả VớI 5 Cã¡Ch Sau‌, Phần Mềm Auto Tăng Follow Facebook Miễn Phí

*

Thuê xe đưa đón nhân viên với các dòng xe 45 chỗ cao cấp.Giá thuê xe 45 chỗ thương hiệu Hyundai New UniverseGiá 43.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.600km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

*

Xe Hyundai New UniverseGiá thuê xe 45 chỗ thương hiệu Samco PrimasGiá 42.000.000đ / thángThời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày / thángSố km thời gian thực hiện hợp đồng: 2.800km (có thể thỏa thuận)Giá chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế VAT.Giá trên đã trên bao gồm tất cả chi phí nhiên liệu, lương tài xế.Phí cầu đường sẽ không được cộng vào bảng giá, sẽ do bên thuê tự chịu (hoặc cùng thỏa thuận).Tài xế có thể tùy chọn và thay đổi đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tài xế đó.

Những lợi ích khi chọn thuê xe đưa rước nhân viên

An toàn cho nhân viên

Nếu trước đây nhân viên bạn phải vất vả di chuyển đến nơi làm việc trong giờ cao điểm, luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề kém an toàn khi liên tục ùn xe. Thì với loại hình xe đưa rước công nhân viên khá an toàn cho nhân viên bạn một cách tuyệt đối nhất.

Đội ngũ tài xế nhiệt tình, thân thiện và chuyên nghiệp sẽ luôn đưa rước đi đến nơi về đến chốn, an toàn cao nhất đem lại sự an tâm tuyệt đối cho doanh nghiệp và nhân viên bạn.

*

Mang đến sự an toàn tuyệt đối cho nhân viên bạn.

Việc nhân viên bạn gặp tình trạng ùn xe, hay nhiều lý khác trong quá trình di chuyển đến đến nơi làm việc, sẽ dẫn đến những trường hợp trễ giờ là điều không tránh khỏi. Nhưng với sự chuyên nghiệp của tài xế và đội xe đưa rước công nhân sẽ đến đúng giờ nhất.

Với loại hình ủy quyền cho xe đưa rước nhân viên, tình trạng kẹt xe hay đi làm muộn của những bạn nhân viên dường như không còn ám ảnh với chính họ, giúp họ luôn có tinh thần tốt nhất khi đến nơi làm việc

Chính sự đúng giờ cũng sẽ giúp cho môi trường làm việc trở nên có khuôn khổ và quy củ hơn, đảm bảo nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Giảm thiểu những vấn đề khách quan ảnh hưởng tới quá trình phát triển của công ty.

Giải quyết vấn đề xa nhà của nhân viên

Trong quá trình di chuyển khoảng cách xa của nhân viên, từ nhà họ đến nơi làm việc không những gây cho họ sự mệt mỏi, mà nó còn rất nhiều rủi ro khác nhất là chi phí đi lại khá tốn kém.

Chính những điều này đã tạo nên những áp lực không đáng có cho nhân viên bạn. Nhưng với loại hình thuê xe đưa rước nhân viên, những người lao động xa nhà sẽ không còn lo ngại đến vấn đề khoảng cách khi di chuyển. Chính từ những chế độ đãi ngộ có xe đưa rước hằng ngày như thế, công ty bạn sẽ là một nơi thu hút nhiều người lao động tìm đến. Điều này góp phần thu hút người tài và giúp công ty mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động trong tương lai.

*

Giải quyết được vấn đề xa nhà cho nhân viên bạn khá tốt.

Đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho nhân viên

Bạn cũng có thể thấy và hình dung được vấn đề đi sớm về muộn trong mỗi ngày làm việc, điều này sẽ dẫn đến hiệu suất làm việc kém cho nhân viên bạn nếu xảy ra trong thời gian dài.

Nhưng điều này sẽ hoàn toàn không xảy ra khi bạn sử dụng dịch vụ thuê xe đưa đón nhân viên, họ sẽ hoàn toàn không hề có những cảm giác mệt mỏi khi trên xe đưa đón thay vì phải tự mình lái xe gắn máy về nhà trong thời gian này, thậm chí họ có thể nghỉ ngơi bằng một giấc ngủ khi mệt mỏi. Thậm chí trong những ngày mưa to gió lớn nó cũng khá tuyệt vời với nhân viên bạn, điều này sẽ mang đến sức khỏe tốt nhất cho nhân viên bạn.

Bằng sự chăm lo và có chế độ tốt như thế, có lẽ công ty bạn ai cũng muôn trở thành nhân viên của công ty bạn.

Trên đây là những lý do mà ngày nay đa phần các công ty thường chọn lựa những loại hình thuê xe này để đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân viên họ.

*

Đảm bảo được sức khỏe tốt nhất cho nhân viên bạn.

Thuê xe đưa đón nhân viên ở đâu

Trên thị trường cung cấp dịch vụ vận tải hành khách có khá nhiều đơn vị cho thuê xe đưa đón nhân viên, bạn hoàn toàn có thể chọn lựa cho mình những đơn vị co uy tín. Bên cạnh đó doanh nghiệp của chúng tôi có đầy đủ những loại xe phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân viên & công nhân của bạn.

Dịch vụ Thanh Hùng với hơn 15 năm trong lĩnh vực cung cấp xe vận tải hành khách, không những đáp ứng nhu cầu phục vụ tham quan du lịch, lữ hành, mà bên cạnh đó chúng tôi luôn có những dòng xe đời mới nhất, chất lượng cao nhất, nhằm đáp ứng được những nhu cầu của các đơn vị muốn sử dụng xe, để phục vụ nhu cầu đi lại cho cán bộ công nhân viên mình được tốt nhất. Điều này mang đến sức khỏe tốt nhất cho nhân viên bạn.

Xem thêm: Cung Cấp Nhân Lực Thời Vụ – Cho Thuê Lao Động Thời Vụ Từ 150K/Ngày

Với loại hình hợp đồng thuê xe đưa rước cán bộ công nhân viên của công ty bạn, sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức, giúp nhân viên bạn không phải vất vả di chuyển đến cơ quan mỗi ngày, mang đến tinh thần và sức khỏe tốt nhất cho nhân viên của bạn.

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo