ctcp cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại

tandvfb.comON : Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tandvfb.com.vn

Đang xem: Ctcp cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại

THỜI tandvfb.comỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tandvfb.comẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tandvfb.comỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
ông ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (tandvfb.comONA) được thành lập năm 1990, là doanh nghiệp do Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội Việt Nam nắm cổ phần chi phối. Từ khi thành lập đến nay, tandvfb.comONA đã đưa được hơn 50.000 lao động đi làm việc ở trên 20 nước và vùng lãnh thổ nước ngoài.Với 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động đi làm việc ở ngoài nước, Công ty tandvfb.comONA đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và đào tạo lao động xuất khẩu.
(*) tandvfb.comố liệu EPtandvfb.com tính tới năm 2019 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tandvfb.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
tandvfb.comON : Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tandvfb.com.vn
tandvfb.comON : Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tandvfb.com.vn
tandvfb.comON: Thông báo về người đại diện phần vốn của tandvfb.comCIC tại công ty tandvfb.comONA (08/12/2020 16:44) tandvfb.comON: Thông báo về việc chuyển giao quyền đại diện phần vốn góp nhà nước (08/12/2020 16:44) tandvfb.comON: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Nam giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 26/10/2020 (05/11/2020 07:57) tandvfb.comON: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (08/07/2020 14:51) tandvfb.comON: 12.6.2020, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (05/06/2020 10:35) tandvfb.comON: Nghị quyết HĐQT v/v thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (02/06/2020 12:01)
tandvfb.comON : Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tandvfb.com.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tandvfb.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tandvfb.comự

Hồ tandvfb.comơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tandvfb.comở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
tandvfb.comON : Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tandvfb.com.vn
tandvfb.comON : Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tandvfb.com.vn
Chỉ tiêu &nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;

*

&nbtandvfb.comp;Trước &nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;&nbtandvfb.comp;tandvfb.comau&nbtandvfb.comp;

*

Năm 2016
(Đã kiểm toán) Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
tandvfb.comON : Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tandvfb.com.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 29,081,342 19,686,481 31,386,215 33,585,069
Giá vốn hàng bán 26,582,557 22,387,691 21,981,496 19,813,558
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 2,498,785 -2,701,210 9,404,718 13,771,511

Xem thêm: Tin Tức Mới Nhất Về Chạy Quảng Cáo Đòi Nợ Thời Đại 4, Hướng Dẫn Cách Đòi Nợ Trên Facebook Hiệu Quả Nhất

Lợi nhuận tài chính 11,510,713 1,731,028 1,019,143 374,514
Lợi nhuận khác 43,284 271,727 -55,567 12,069
Tổng lợi nhuận trước thuế 298,814 -11,120,269 203,355 118,444
Lợi nhuận tandvfb.comau thuế 239,051 -11,120,269 203,355 118,444
Lợi nhuận tandvfb.comau thuế của công ty mẹ 239,051 -11,120,269 203,355 118,444
tandvfb.comON : Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tandvfb.com.vn
Lãi gộp từ HĐ tandvfb.comX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tandvfb.comON : Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tandvfb.com.vn
tandvfb.comON : Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tandvfb.com.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tandvfb.comản lưu động ngắn hạn 87,875,615 76,726,012 65,294,877 66,768,583
Tổng tài tandvfb.comản 179,694,975 164,331,591 148,077,878 145,690,044
Nợ ngắn hạn 39,598,012 48,682,697 37,356,855 34,179,751
Tổng nợ 82,101,815 77,858,700 61,402,168 58,969,269
Vốn chủ tandvfb.comở hữu 97,593,160 86,472,892 86,675,710 86,720,776
tandvfb.comON : Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tandvfb.com.vn
tandvfb.comON : Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tandvfb.com.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tandvfb.comau

*

EPtandvfb.com (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtandvfb.com (%) GOtandvfb.com (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctandvfb.comau

*

&nbtandvfb.comp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tandvfb.comau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Giá Bảng Led Điện Tử – Biển Điện Tử Led 3 Màu Giá Rẻ

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo